is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

625

nen, dat de h gebezigd moest worden ter verlenging van den klank,» en niet drie, dat de klinker door zich zeiven moest verlengd worden, enz.

22. Zeer bevreemdend is het, dat men in de Philanthropisch - Lancastersche scholen , in welke zoo veel werk wordt gemaakt van de Socratische leerwijze en van verstandsoefeningen, in deze verstandsoefeningen toch zeer weinig regelmatigheid en orde heerscht, en zoo zeldzaam goed wordt gevraagd. Men ontwaart hierin zeer duidelijk, dat al zulke verstandsoefeningen, bij welke geen bepaald doel ten grondslag ligt, meer kwaad dan goed uitwerken, en dal dergelijk gekeuvel zelfs in staat is de kinderen stomp te ma* ken. Dat men den kinderen weinig zedespreuken laat leeren, ligt niet in den geest van het Lancastersche onderwijs, maar van het Philanthropismus.

23. Bij het rekenen mangelt het aan een' regt praktischen trapswijzen voortgang, zoo als gedeeltelijk uit de gedrukte tafels, gedeeltelijk uit de vorderingen der kinderen, in de meeste scholen, kan opgemaakt worden. Het rekenen op de lei staat te veel op den voorgrond; het rekenen uit het hoofd, dat zoo zeer het zelfdenken bevordert, wordt, daarentegen, niet genoeg behartigd. Het Lancasterwezen heeft hierin het Philanthropismus overwonnen.

Hier eindigt het berigt van den Heer HARnisch , wegens, de door hem bezochte Rr 5 scho-