is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

708 EoeP.beöordetlingen.

rlig is, gelijk hem in zijn vaderland, en elders in Europa, de schitterendste goedkeuring is te beurt gevallen. Wij zouden wel wenschen , dat eene goedkoopere uitgave zijner werkjes dezelve meer verkrijgbaar maakte, en dat men meerdere daarvan vereenigde tot ééne verzameling, ten einde door haren lageren prijs meer algemeen onder de jeugd verspreid, en door mannen van invloed op de scholen ingevoerd te kunnen worden. Wij voor ons verklaren, dat de lezing dezer verhalen ons niet alleen eenige genoegelijke , maar inderdaad voor het hart nuttige uren deed doorbrengen.

MEN-