is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schootrdtutvs.

729

Scscliaving, die in Nederland

Een' zetel heeft verkozen, Heeft reine deugd steeds voortgeplant

En strooit ons pad met rozen.

3. t

Die liefdezorg voor 't onderwijs ,

Ons hier zoo ruim gebleken, Geeft dit gevoelen kracht en prijs,

Moet lust en ijver kweeken. Beschaving, ja! ook ons ten deel,

Schiet liefde en deugd te gader; M. Verlicht verstand vormt zij geheel,

En brengt tot God ons nader.

3.

O Gij, die 't menschlijk hart doorgrondt,

Oneindig Opperwezen! Geef, dat elk onzer t' eiken stond

Steeds pligtverzuim moog' vreezen! Dan blijft ook ons de baan bereid,

Waarop de brave wandelt, Die, door 't verlicht verstand geleid,

Als Christen denkt en handelt.

Daarna betoogde de Spreker de noodzakelijkheid, dat hoogere magt zich met de opvoeding en het onderwijs inlate, en hoezeer wij ons dan gelukkig moeten achten en de grootste redenen van dankbaarheid omtrent de Goddelijke Voorzienigheid hebben, voor de weldadige en wijze Regering, onder Aaa 4 wel-