is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1030

Schoolberigten,

IX Distr. j. bosscha.

WAALWIJK. Het vergelijkend examen der sollicitanten naar den schoolonderwijzerspost in* de tweede bijzondere school der tweede klasse in deze Gemeente, heeft, op den 20 October 11., plaats gehad. Er hadden zich te dien einde aangemeld j. c. wassen, provisioneel waarnemend onderwijzer te Tilburg. en j. c. van schuijlenburch , huisonderwijzer te Gorinchem, van welke de eerstgenoemde voorgedragen en aangesteld is.

L >I M BURG.

MAASTRICHT. De plaats van hoofdonderwijzeresse bij 's Rijks lagere school alhier vacant. F tbr. 1834» -

GELDERLAND.

I Distr. h. H. donker curtius. KOOTWYK vacant. Nov. 1833.

IV Distr. 2«. afd. Mr. p. r. j. wild

Baron van heeckeren.

GROENLO.* Daar de post van onderwijzer bij de Stadsschool alhier, door het overlijden van j. vennink, op den 24 April 1834 , va" caut is geworden, zoo worden onderwijzers van den tweeden rang, die naar dezen post verlangen mede te dingen , uitgenoodigd , om hunne acten van algemeene toelating, vergezeld van de verder benoodigde getuigschriften, in persoon, of bij vrachtvrije brieven,

vóór