is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v i N A A M L IJ S T u e r

Haag (De Commisfie der School van het Departement <ien) der Maatfehappij: Tot Nut van't Algemeen,

Hammendorp , ( Huiben:) Schoolonderwijzer te Rotterdam.

\ieman, ( C. ) Schoolonderwijzer te JVarmanshoof.

Kentert , (G. A. v.) Schoolonderwijzer en Voorzanger te 's Graveland.

Hendrikfen, (J.) Boekhandelaar te Rotterdam.

Heringa,. (H.) Schoolonderwijzer te Leeuwaarden.

Heringa Kuiper, (J3.) F. D. M., te Rhoden.

Hoeffistmér, (JVfr. H.) Lid der Commisfie van Onderwijs voor het Departement Gelderland, en Reltor der Latijnfche, School', te Elburg.

Holyerda, ( G.) Schoolhouder te Raad, hij Dokkum.

Ikiber, ( ]. L.) Baljuw te Dronrijp.

Huisman, (J. R.) Schoolonderwijzer te Slochteren, .voor het Schoolonderwijzers - Gezetfchap.

lïutting, ( J. ) Schoolonderwijzer te Gamwert.

Jans, (G,) Schoolonderwijzer te Ghenum.

Jeune, (...le) Oud - Commies bij het Ministerie van ■ Binnenlandfche Zaken, te Amfterdam.

Intendant (De) Generaal van Binnenlandfche Zaken ïn Holland.

Jong, (E. de) Fransch en Nederduitsch Kostfchool-

kouder te IFoerdeu. }°"g. (R.-de j Schoolonderwijzer te Dokkum. Jongh, (A. de) Schoolonderwijzer te Rotterdam. Jonghof, (A,'H,) Schoolonderwijzer te ïFinzum. Kampen. (Het Onderwijzers Gezelfchap te) Kaï-sTeii'berg, (L. A.) Boekhandelaar te Deventer. Kasteel-, (J. v.} Boekhandelaar te Harderwijk. Kate, (J. ten) F. D. M., te Noordbroek. Jiieneker, ( A.) Ondermeester te Rotterdam.Klaver, Schoolhouder tc Dronrijp. Kleijneubieugel: (Jan) SchooLderwijier te Lm,

Klie-