is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A i. g. BOEKENLIJST. 371

g. Spelende letters en lezen heren.

Bl. 198 ( ra ) boren reg. 4 yan ond, invoegen:

'Leerzame en vermakelijke a, b, c-fpelen, beilaande in 36 printverbeeldingen. 2de druk. Am ft. Bcrntrop. 1807. Ook F 1. . . . Met het berigt. ƒ 1:0»

Bl. 198 (12) onder aan;

Nieuw Nederduitsch ab - en Spelboekje, T. 4. C. P. Met plaatjes, 4de druk, Utrecht yan Schoonhoven. iSic. Ook F 1 ƒ0:2.

B. BOEKEN VOOR DE TWEEDE OF MIDDELSTE KLASSE.

I, OM DE VERSTANDSVERMOGENS TE OEFENEN.

Bl. 203 (17) achter reg. 4 invoegen: Nederlandfche Spreekwoorden , door voorbeelden opgehelderd voor kinderen, door F. v. Aken: Met platen. 3 Stukjes. Amft. d''Erve W. Houtgraaf. 1806—8.

Ook F 1 Ieder Stukje ƒ0:15

Spreekwoorden, met voorbeelden opgehelderd voor deTeugd, door denzelfden. Met pl. Ibid. 1811. Ook F 1, . . . . • , . . ƒ o: 15,

5. OM TE LEEREN LEZEN.

Bl. 204 (18) reg. 7 ftaat: Lettergefchenk, in proza enz. lees: Lettergefchenk voor vlijtige kinderen. Tweede aanmerkelijk verm. druk. Gron. Oomkens. 1i.1t.

Ook F 1. , / o: 5: «.

C c 3 ' BU