is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Sg ALGE M E E N E E-H. 4,

S. GEZANGEN.

a. Om te luren zingen,

Bi. 252 (66) bovenaan- invoegen: Eerfte Iesfeii der Zangkunst, ingerigt om de Pfaïmen en Liederen op de Scholen re2clm.au> te keren zingen, door F. Nietwenhuïzen. Utr, van der Fecr. 1806. . , . . , ƒ0:11.

h. Om gezongen te worden.

BL 252 (66) achter reg. 8 invoegen: Evangelifcbe Gezangen op vier ftemmen, door F. Nieuwmhuizen. Amft. Allart. 1807. ƒ3:0. Secondo, Alt en Bas op de EvangebTche Gezangen , door J. Flefs. 3 Stukjes. 2de druk. Haarl. Augustim. 181». . . Ieder Stukje ƒ0:5:

BL 252 (66) onderaan bijvoegen:

Wuzijkftukjes. voor -de. Proeve van kleine Gedicb* ten voor Kinderen van H. van Alphen • °-ecom poneerd door 3. Kulofs. Amft. Roos. f1: 4.

BL 253 (67) achtsr reg. 4 invoegen:

Zestal Zangwijzen op de eerfte Coupletten der Volksliedjes van de Maatfchappij•' T. A7 v HA Met gedrukte Muzijknoten. Utrecht 'van der F eer, 1808 ƒ

f.