is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71 SCHOOLBEHICTBN.

III. DtStr. J. van der linden.

DEN SLANGENBURG. De School alhier vacant. Bloeimaand 1811. Men verwacht nader berigt.

IV. Distr. h. j. thomasson.

LOCHEM. De Tranfche jonge JufvrouwenKostfchool vacant. Hooimaand 1809.

LOCHEM. De Gecombineerde post van Franfchen Meester en Organist is vacant. Bloeimaand 1810 en Grasmaand 1S11.

VI. Distr.

ANDELST, in Overbetmve, vacant. Hooimaand 1811.

VII. Distr. f. h. repelius.

TÏEL. Door de beroeping van den Heer a. deenik naar Haarlem , de post van Fransch Kostiehoolhouder alhier, thans vacerende, zijn de genen, die de vereischte capaciteiten van ten minste den Tweeden Rang bezitten, [en genegen zijn die vacature op een Traétement van ƒ 350 te vervullen, uitgenoodigd om voor den eerften der volgende Maand Oftober, met bewijzen van kunde en goed gedrag, zich ter Secretarij van den Maire der Stad Ticl en Sanêwijk, te adresferen.

DE MONDEN VAN DEN IJSSEL.

I. Distr. j. 11. floh.

KLEIN DRIENE vacant. Wintermaand 1807. REUTUM vacant. Herfstmaand 1807. LATTEROP vacant. Sprokkelmaand 1811, RUTBEKE vacant. Oogstmaand 18x1.

II.