is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t C H O O L ! t a I e T I N»

J. G. VLASVELDT te StompWÏjk, V. den BOUW»

meester, Ondermeester te Moordrecht, k. ruster , openbaar Onderwijzer te Oegstgeest, en chr. van der wal te Nieuwerbrug Kornelis rus* ter, die, door de verkeerde verzending eens aan hem geadresfeerden briefs van het Postkantoor te Rotterdam , heden voormiddag eerst de tijding van zijne benoeming had ontvangen, kwam daardoor te laat, om in het examen te deelen , en van zijne, den Schoolopziener wel bekende, uitftekende kunde en ervaring blijken te geven. Na dat het onderzoek ruim vier uren had geduurd, ontfioeg de Schoolopziener de benoemden, met de betuiging, dat zij allen hem over het geheel veéi genoegen gegeven hadden , welke verklaring hij hier met blijdfehap, ten aanzien van harreman , stans, schippers en vlaSveldt , openlijk herhaalt. Na dat de geëxamineerden in de Hervormde Kerk hunne talenten in het lezen en zingen hadden doen hooren , heeft de Heer Maire met den openftaanden Onderwijzerspost begiftigd dirk harreman , die daarop ook door den Kerkenraad der Hervormde Gemeente tot derzelver Koster, Voorlezer en Voorzanger is aangefteld.

VI. Distr. g. van kooten,

OUD BEIJERLAND, De post van eerden Ondermeester in het Fransen en Nederduitsch vacant, Slagtmaand 1811.

VII. Distr. c. vv. boot, KULENBORG. De School van Liefdadigheid

Vacant. Oogstmaand i8o3.

KULENBORG. De Plaatfelijke Sclioolcommisfie alhier, verlangt iemand, bekwaam om als Stads School - en Kosthouderesfe, aan jonge lieden van het vrouwelijk gedacht-, in de Franfche en Ncderduitfche talen en verdere vereischten tot eene befchaafde opvoeding behoorende, onderwijs en opleiding te verghaffen, op een tractement van 630 Francs. De hiertoe geregtigde Sollicitanten worden uitgenoodigd, om zich op den 3. van Sprokkelmaand 1812, des voormiddags ten io ure, op M 2 oea