is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. I. b. BOEKENLIJST. ipj

Het Boek der Moeders, of handleiding voor Moeders , om hare kinderen opmerken en fpreken te keren, ifte Stukje. Groningen Oomkens. 1804. Ook B 1 /o: 12.

Eerftc Leesboek voor kinderen, om ben te leeren opmerken en denken. Naar het Hoogd. 2Stukjes. Leyd. du Mortier en< Z. 1809en i3;o.

Ook A4 Eeöté St. ƒ 0:3:0.

Tweede St. - 0:2:8.

Leer- cn Leesboekje voor kinderen, ten gebruike der Scholen, door J. P. Jungst. ille Stukje. Zutplien Thieme. 1807. Ook B 1 ƒ0:3-

c. IToogcre denkbeelden.

Onderwijs voor Kinderen, door den Heer W. E. de Perponchn: 3 Declen, 2de druk. Utrecht Wed. van Schoonhoven. 1785.

Ook B 1. C 1. D ƒ3:15-

„Vbedfel voor het kinderlijk verftand en hart, naar het Hoogd. van J. J. C. Löhr. ifte Deeltje. Lcydcn du Mortier en Zoon. 1805. Ook Bi, Ci. D. F 2. . . . ƒ 1: 10.

Vragen voor Kinderen, of aanleiding tot een nuttig en vermakelijk onderhoud met jonge lieden. Nieuwe uitgave. Amllcrd. v. d. Uey. 1805.

Ook B 1. C 1 / 1: 2.

Hiermede moet verbonden worden: Nuttig Leerboekje voor de Jeugd of voorbereiding tot derzelver Godsdienltig onderwijs, tot kerk-, huis- au fchoolgcbruik. Ibid. i8os. Ook B i. C i ƒ o: 14.

\d. Zi'dt'kundigc denkbeelden.

Zedekuhdé voor Kinderen, door D. C.vanVoorst. illc Stukje. Leyden lionkoop. 1786. Ook B 1. \ . . . ƒ0:3.

Q 4 2. OM