is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAi 'ALGEMEENS

D. 2. U

Zelfkennis de bron van tijdelijk en eeuwig-geluk; uitgegeven door de Maatfchappij: T. Ar. v. 't A. .Arrjft. dc Vries, v. Munfter en v.ii.IIeij. i8o<, Ook F 3. , . . . ƒ0:4.

3, TOT VORMING EN OPKLARING VAN HET VERSTAND.

Zestig kleine verhalen en onderhoudende gcfprekken, voor kinderen, die lezen kunnen en nu ook willen leeren denken, door G. C. Cluudiiis. Uit het Hoogd. met 4 platen. Gron, en Amft. Wouters en Nieman. 1804. Ook F 2. ƒ1:4.

Leerzaam vermaak voor de Jeugd, bevattende eene verzameling van raadfels en charaden, gezegd Sijlabenfpelen, met derzelver verklaringen, merendeels uit het Hoogduitsch cn Fransch. Leyden du Mortier en Zoon. 1803, Ook Fa ƒ0:6.

Magazijn van Spreekwoorden cn Zedefpreuket), opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd. 3 Deelen, met platen. Amfterdam van Vliet. 1802.

Ook F 3 ƒ 2 :19.

Gellërts Fabelen, 3 Deelen. Amfterdam Meyer. 1775- - ' • 1 . . / i: 10.

m hetzelve werk. Utr. Schoenhoven en

Comp. 1775. . . . - ƒ1316.

Fabelen voor de jeugd, in den fmaak van die van Efopus, bijeen gezameld en op nieuw bewerkt door A. G. Meisncr. Uit liet Hoogd. door W. Goede. Utr. van Paddenburg cn Z. 1804. Öok F 3. . . "\ . ƒ o: ,2.

Parabels , door T. A. Krummache^. Uit het Hoogduitsch. Zutpben Thieme. 1805.

Ook F 3. . * ƒ1:8.

Hand-