is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3=4

ALGEMEENE SCHOOLORDE

VOOR DE

LAGERE SCHOLEN

BINNEN

H O L L, Sf iV t):

Art* i.

E/r zal, zoo veel mogelijk, het geheck: jaar door worden School gehouden, (Art. 30. N°. t van het Reglement cn Art. 9 der ïnftru&ic voorde Commisliën van Onderwijs,). vastgeftelde Vacantietijden uitgezonderd.

Art. 2,

De Onderwijzer zal, gedurende eiken fckooltijd, van het begin af tot het einde toe, in zijne fchool moeten tegenwoordig zijn, zich met niets anders dan met onderwijzen mogen bezig houden , en zonder redenen van noodzakelijkheid zich niet buiten zijne fchool begeven.

Art. 3.

Hij zal zorgen, dat de fcholieren niet onnoodig naar buiten gaan, en dat zij zich , gedurende den ganfeheu fchooltijd, (til en aandachtig, als

uie-