is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8CH00LBERIOTEN. H5

HOLLANDS Zuidelijk gedeelte.

I, Distr. B. SPOELSTRA.

DEN HOORN, bij Delft, vacant. Hooimaand 1S10,

II. Distr. j. WELDIJK.

GOUDA. De School voor de armen - kinderen

vacant. Wintermaand 1807.

BODEGRAAFSCHE MEIJE vacant. Hooimaand en Herfstmaand 1809.

HAASTRECHT. Door het Gemeente - bdhuir te dezer Stede is uit het voorheen gemelde drietal beroepen N. van breda, Onderwijzer in het Weeshuis te Schiedam, aan wien de Kerkenraad ook de posten van Voorlezer en Voorzanger heeft ■opgedragen.

IV. Distr. G. van kooten.

DUBBELDAM vacant. Siagtmaqnd 1800.

BRANDWIJK en GljBELAM). Door vrijwillio-en afftand van n. kruser is de Schoolonderwiizersplaats alhier vacant; waardoor tevens zijn opengevalleri de posten van poster, Voorlezer enz hij de Hervormde Gemeente; welke zamen vereenigd, behalve het fchqolgeld, aan traciemeut cn emolumenten omtrent /' 200 opbrengen. De Onderwijzers, eenigen rang bezittende, die geneJL ipon-m zijn naar bovengenoemde posten te follictoen; bmnen ziel, uiterlijk tot den 46. van Herfstmaand eerstkomende adresieren bij den Schout of den Predikant dezer Gemeente; zullende de dag van het examen aan de genomineerden nader worden bekend gemaakt.

NUMANSDORP {Éuitenfluis). Met Slagtmaand aanfhandc verlangt men alhier, op aannemelijke voorwaarden , eenen Ondermeester , gefchikt niet alleen voor het gewone SchoolonderP a wus.

I