is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

tstelijk uitgesprokene redevoeringen, de vraag, of de ehaving des volks nut teweegbrengt, eene pijnlijke;, ■ e onteerende vraag. Wij houden haar voor voldoende Antwoord. '

'A^n' men ll6eft de waarcle der beschaving in dit op48t als twijfelachtig gesteld, en gevraagd, of zij voor handwerksman ook eene wezcntlijke, eene praktische ^i'de heeft; of de beschaving hem niet tegen den arinneemt, hem aan edelere genietingen gewoon maakt, hem ontevredenheid met zijn „ nederig lot" inboekt enz.

^°ze en andere meoningen berusten op sterke voordelen en verkeerde zienswijzen.

| n de eerste plaats op het vooroordeel, dat zekere klamheden en verrigtingen op zich zeiven van meer °röamen, andere van gemeenen, van lagen, indien al van onteerenden aard ziin. u 62e verkeerde zienswijze was heersehende in de voor(1^egane eeuwen, heeft zelfs onzen leeftijd nog bereikt, I ft is aan het afnemen, is bij beschaafde menschen ^Yenen.

I 11 de vrije Staten van Amerika wordt zij niet meer "VtrofFen.

^ e Voorzitter van de Vereenigde Staten bindt met eibanden zijn paard aan een boom, haalt voor hem ^er en legt het stroo in order. ■ 6 » Farmer," ook die gegoed is, neemt zelf de spade ^ and, spit zijn land om, bemest zijn akker, bestuurt o0 ^°eg, strooit het zaad uit en is behulpzaam bij den

ïïi

P "^and wordt aldaar door schrik bevangen, wanneer 'J den eenen of anderen arbeid wordt overvallen;