is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

653

SCHOOLBERIGTEFV.

Jfutij f §53.

IV © O St M9 JB U A JB AN V. i Dïstr. AM. Jlia'. fflr. jr. «?. S.

's Hertogenbosch. Eene school van lager onderwijs binnen deze Gemeente vacant. Nov. 1850.

St. OEDENRODE. De Bijzondere school der tweede klasse voor meisjes vacant. Maart 1853.

VEGHEL. De Openbare school vacant. Mei 1853. JI iHMtr. B>r. t'. JU* marman*,

TILBURG. De Bijzondere school der eerste klasse voor jongens in de wijk Heuvel vacant. Sept. 1852. ISI JDistr. Se. affd. »r. tF. .-S. W. MoerIiutn&.

OVENTJE, Gemeente Zeeland. De Openbare school vacant. Jan. 1853.

DEMEN. De Openbare school vacant. Jan. 1853. IV IMgtr. Mf. &?. iF. SieMefbaat».

EINDHOVEN. Onderwijzers van den tweeden of hoogeren rang, willende dingen naar den post van openbaren onderwijzer alhier, worden uitgenoodigd, zich, vóór of op den 20 Augustus e. k., in persoon of met vrachtvrije brieven, aan te meiden bij den Heer Burgemeester dezer Gemeente, of den Schoolopziener in het vierde District te Eindhoven, met overlegging der ver-