Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een nieuwe rage eenmaal begonnen is, is zij in haar gevolgen met te stuiten. Te Londen heeft men nu reeds een schoonheidswedstrijd gehouden voor jongens van 3 tot 5 jaar. Men ziet hierboven de filmactrice Joyce Kirby met twee mededingers naar de kroonder „mooie jongens" in haar armen. Welsprekend is het protest op de gezichten der slachtoffers. Zij zouden liever gaan knikkeren! Misschien is hun gemelijkheid nog het hartverheffendste van heel dit dwaze schouwspel

ee^e bedoeling om geluk te geven en te ontvangen. Met trouw, onderwerping, gehoorzaamheid had het nieuwe gevoel, dat in haar opkwam en haar gansch en al overheerschte, niets te maken. Voor haar echtgenoot, die haar achterliet in het kleine, verlaten dorp, was zij een passief en willoos voorwerp en haar overgave aan hem conventioneele vanzelfsprekendheid. De verhouding met haar minnaar daarentegen

469

Als een verlossend wonder is die liefde in haar eenzaam, door vormen overwoekerd leven gekomen en zij heeft haar aanvaard, zooals alleen een minnend hart aanvaarden kan: moedig, ondanks de ontstellende gevolgen, die het voorvoelt. Voor het eerst niettegenstaande haar huwelijk raakte haar hart bevangen in huiveringen, zoo gelukkig, dat zij niet anders kon dan zich overgeven, gedachteloos en alleen met de

Sluiten