Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

door

JAN VAN LUMEY

(Vervolg)

Er verliepen thans een aantal jaren van schijnbare kalmte en voorspoed. Leo studeerde vlijtig zijn vingeroefeningen en verwaarloosde ook zijn schoolwerk niet. Zoodat hij te bekwamer tijd een schitterend eindexamen aflegde, terwijl hij tevens op een liefdadigheidsconcert zijn eerste artistieke triomfen vierde. Uiterlijk was hij opgegroeid tot een knappen veelbelovenden kerel, die door alle vrouwen aanbeden werd en van wien men ook nu nog de schoonste verwachtingen koesterde.

Maar innerlijk kampte hij sedert maanden en maanden tegen een razende vertwijfeling. Het was begonnen sedert Beethoven's Appassionnata. Het vooruitzicht eener artistieke loopbaan, de toekomstdroom van palmtakken en lauwerkransen — dat alles was te kleurig en te klaterend, om niet verwarrend te zijn. Waarschijnlijk kwam erbij, dat het gebrek aan zelfvertrouwen onduldbaar werd en een tegen-

xi 1

Sluiten