Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IMPRESSIES

mijn hoofd.... — Pardon, ik dacht dat ik met mijn Barones bezig was... . U ziet met mond en handen tegelijk werken is heel moeilijk. — Vertelt u straks dan maar verder, zei ik. — Neen, het is veel te amusant voor u. Nou dan, steeds schoof ze haar stoel maar dichterbij — ze zei in het fransch of ik wel wist dat ik een mooi profiel had? — In den spiegel zag ik zijn gezicht vertrekken — de herinnering werd zoo levendig bij hem, dat hij de heele scène op mijn hoofd afspeelde. ... — Oh, Madame la Baronne, vous exagérez, profiel .. . ? profiel... ? Et vos yeux brillants donc, ging ze kalm door. ... Nou ik mot u zeggen ik voelde me transpireeren van hoofd tot voeten. Ik stond op en riep kwasie....: Mademoiselle, donnez-moi s.v.p. un peu de crème Simon pour les mains de la Baronne.... niemand kwam.... ik had toch gezegd dat niemand komen mocht.... Strijkt u maar met uw hand over mijn hand, dat is een veel zachter gevoel dan crème Simon, zei ze in 't fransch. — Ik wist me niet goed te houden en het scheelde weinig of ik knipte een stuk uit haar vinger — toen sprong ze vlug op, en zei, voila un baiser pour votre timidité et votre fidélité en met een ruk gooide ze haar mantel uit, smeet haar pruik af, en wie stond daar voor mij?? Ma Femme!!!! Prachtig heb je me gemanicuurd, hoor schat, prachtig! — Ik moest werkelijk om het gezicht van dien goeien man lachen, hij leefde die heele scène weer terug, ik schaterde van den lach Nou mevrouw, anderhalf uur duurt het in Parijs — en hier drie a vier uur

zegt u nou eens eerlijk, waar gaat het gezelliger toe?? Zooiets beleven de Parijzenaars nooit, weten ze veel van Barmitswo, van kruisies en kerkboekies kunnen ze u vertellen, wete ze veel.... Nou wordt u ingepakt, en wacht u drie

kwartier, ik zal een lekker kopje thee voor u bestellen

Toen smeet hij me nog wat heel oude modeplaten toe, om in te bladeren, en weg sprong hij met handen en voeten tegelijk. Maar dadelijk gooide hij de deur weer open; nog even iets vertellen, zei hij, en dan ga ik de andere dame kwotsjen. Ik had in de kerk mijn hoogen hoed op. — Wat moet diè u flatteeren, zei ik. — En of, een gewoon beeld was ik, maar u bent er nog niet, ik moest zoo'n stuk talles over

Sluiten