Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

toch maar beter, dat we... . Mijn schoonbroer zal blij zijn, u weer eens de hand te kunnen drukken. Dat zal 'n hoogst interessante conversatie geven: twee weggeloopen mannen, die elkaar hun sensaties vertellen, (haastig, op 'n blik van Rijnstee naar de fond-deur) Ja, ze doen boven wel open! (beiden tamelijk snel af 2e deur rechts. Onmiddellijk daarop gaat de fond-deur open).

8e tooneel.

MEVR. v. BR. en KAMERMEISJE, daarna HETTY.

MEVR. v. BR. (in de fond-deur tot kamermeisje). Ja, doe jij even open! 't Zullen meneer en mevrouw Engelberg zijn. (men ziet 't meisje in de gang naar links gaan. Mevr. v. Br. blijft even kijken, doet dan 'n stap de kamer in, kijkt dan verwonderd over 'n stoel, enz., die haar verschoven lijkt. Vervolgens haalt ze er de schouders om op. Mompelend:) Onzin! Dat verbeeld ik me natuurlijk! (loopt weer naar de deur, spreekt naar links). O, Hetty, ben jij 't? Waarom ben je niet dadelijk met me meegekomen? (tot 't meisje) Jij kunt nu wel naar huis gaan, kind.

KAMERMEISJE (half zichtbaar). Goed, mevrouw! (af).

9e tooneel.

MEVR. v. BRANDELEN en HETTY, daarna DRILLEMA; vervolgens DUIVENDRIGT.

MEVR. v. BR. (tot Hetty, die binnenkomt). Heb je geen sleutel? (Hetty schudt van neen) Er zijn er toch drie.... Eh.... (aarzelend) hij en.... o, ja, de derde heeft je vader. — Prettig, dat je me nagekomen bent! Ach ja, 't moet natuurlijk 'n beetje pijnlijk voor je zijn hier. Maar 't is ten slotte toch je home.

HETTY (bitter). Wat u mijn home noemt!

MEVR. v. BR, (vergoelijkend, zoekt) Dat is te zeggen... . (tracht vroolijk te zijn) Ja, zoolang we nog geen andere maatregelen hebben genomen, ben je hier toch bij jezelf thuis. (Hetty haalt de schouders op, gaat ergens zitten links.

Sluiten