Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE BRUIDEGOM

BERATSKI (grof). Dat doe ik ook niet voor m'n lol, meneer. Ik kom liever makkelijker aan m'n geld.

RIJNSTEE. Ik heb u al gezegd, dat heeft nog bijna 'n half jaar den tijd!

BERATSKI. Jawel, om dan heelemaal op de koffie te komen, hè? Nee, meneer, ik laat niet langer met me spelen. Dat heb je me al tweemaal gelapt, maar nou is 't uit.

RIJNSTEE. Wat klets je?

BERATSKI. Kletsen? Eerst bederf je me alles door weg te loopen in plaats van behoorlijk naar 't stadhuis te gaan, zooals je plicht was als fatsoenlijk man. Hoe komen we anders aan ons geld? En daar bederf je me in dat Parkhotel je tweede kans. Verdomme, om er toen weer vandoor te gaan! Ja, want ik zag jou de bosschen inschuiven en daarop verdwenen de dames met haar koffers! Misleiding, meneer, oplichterij!

RIJNSTEE. En nu wou ik dat je donders gauw m'n huis uitging!

BERATSKI. Dat zal je niet glad zitten. Ik ben hier met den deurwaarder. We slaan je boeltje alvast aan. Die oude schuldbekentenis bestaat óók nog. En verder zien we dan weer.

RIJNSTEE (begrijpend). O! — (na 'n oogenblik) 't Is nog wel zeer de vraag, of dit hier alles van mij is....

BERATSKI. O, de nieuwste truc, hè? Ik merk hoe langer hoe meer, dat u 'n mannetje is, voor wien men moet oppassen! Haha, men denkt met hééren te doen te hebben en.... (staat verstomd om 't plotse verschijnen van Hetty, rechts) Hè?

RIJNSTEE (verrast, wil haar dan weg hebben). Ach nee, nu niet!

HETTY. Nee, nu juist wèl! (tot Beratski) Ach, meneer, wilt u me even met m'n aanstaanden man alleen laten?

BERATSKI (nog niet bekomen). Met uw Ja, moét

je daar niet gek van worden? Dat is de derde keer.

HETTY. Ü heeft me verstaan?

BERATSKI. Zeker, mevrouw... . juffrouw. ... Ja, als ik nu maar zekerheid had!

Sluiten