Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

Van Donck, ontvangt hij nu bezoek en hij hoeft geen zuur gezicht te trotseeren, wanneer men wat vaak bij hem komt oploopen. Niek, die in een nieuw kosthuis gekomen is, drinkt thee bij hem en doet vermakelijke verhalen over zijn nieuwe omgeving. Ze zijn met zijn vijven van jongens bij een gepensionneerden onderwijzer, een kostelijk type, dien ze voortdurend voor den mal houden en ze Hebben 't er goed.

Als na het eten, in den schemer, Meester zijn dutje doet, binden ze een draad aan den knoop van zijn "kalot, halen den draad over den arm van de gaslamp en gaan dan voor 't venster zitten uitkijken. Stilletjes trekken ze aan den draad en in zijn slaap tast Meester naar zijn wiebelende kalot.

Of ze winden Meester op over de politiek. Meester is liberaal en je kunt hem niet woester maken dan door te spreken van Troelstra of Kuyper. Ze doen, of ze socialist zijn en dan gaat Meester redevoeringen houden en geraakt zoo in vuur, dat ze ten slotte gaan applaudisseeren. Dan merkt Meester eerst, dat ze hem er tusschen hebben genomen.

(Wordt vervolgd.)

Sluiten