Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN«ET HEULSAP (OPIUM^ IN DE GENEESKUNDE. I I?

gewend worden , daar het Organismus zich al te vroeg aan het gebruik van het Opium gewennende, dit geneesmiddel onwerkzaam gemaakt wordt , terwijl het in het tijdperk van matheid der koorts aangewend, misfcbieri den dood kad kunnen tegengaan. Er zijn evenwel bekwame Artfen, die ftaande houden, dat koortien, welke van eenen afthenifchen aard worden, niet dan door opwekkende middelen kunnen genezen worden, zonder dat zij den tijd , wijze en graad van opwekking in aanmerking nemen. — Met geen minder misbruik hebben zij het Opium, in algemeene zachte afthenifche ziekten, vergezeld met plaatfelijke ongefteldheid ; als daar zijn: de kinderpokken, mazelen, roodvonk, borst ontftekin» gen (peripneumoni* & pleuritis,} koortlige rheumatalgie van eenen zachteu afthenifchen graad, enz. aangewend. Wel is waar, dat het Opium in vele foorten van deze afthenifche ziekten van veel nut geweest is ^ evenwel blijft het in zachtere foorten van deze koortfen, met eene plaatfelijke aandoening vergezeld, niet alleen overtollig, maar dikwijls ook gevaarlijk.

b~) Het misbruik van hei Opium in chronifche ziekten.

«) Van eenen zuiver ajlhenifchen aard. Waartoe behooren chronifche blennorrhoën, bij voorbeeld, uit da longen, pisblaas, fchede, enz. dikwijls wederkeerende jichtkwalen, zeer vele foorten van hypochondrie en hysterie, chronifche kwijning, flepende dispofitie tot fpastifche aandoeningen, enz. In deze foorten van chronifche kwalen hebben verfcheidene Geneesheeren , uit een verkeerd begrip en tegen doelmatige gronden aan, met handenvol het Opium gebruikt; mettegenftaande het misbruik van dit hevig en vlug exciterend middel, vooral in de genezing van gezegde afthenifche ziekten, zeer duidelijk tot nadeel ftrekt.

(3) Van eenen bijzonderen aard. Bij voorbeeld in de Venusziekte is, als men op de menigvuldige waarnemingen vertrouwen moge, de aanwending van exciterende middelen geheel overcollig. De komplikatien evenwel en afwijkingen van deze ziekte zijn verfchillende, zeer dikwijls zelfs met menigvuldige gratiën en gedaanten van afthenifche ongefteldheid vergezeld. In "dit geval, waar, de kwik.alleen niet dan zeer fchadeujk kan ■ zijn, vermogen opwekkende middelen de beste dienften; waarom ook reeds voor eenige jaren hiertoe het Opium alleen aanbevolen is geworden , of volgens fomH 3 mi-

Sluiten