Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E P, E N P A A G S C H $ R O M E , tff

wouwen, in deze ^onderlinge ftad, een vierde deel, te boven gaat.

De Revolutiejaren 1798 en 1790, vergeleken met het jaar- 1797, geven eene vermindering van bevolking van bijkans twintig duizend zielen, en eene vermeerderde fterf-, te, welke door de ellende en de benaauwdheden der menfchen (natuurlijke vruchten eener omwenteling) ontdaan \vas. Doch de geduchtlle gevolgen zullen eerst uit de opgave van de jaren 180,1 ? 1802 , 1803 en 1804 bekend ■worden.

De geestelijke inkomftcn dezer prachtige ftad, die zich , H eeni<ren tijde, in alle eeuwen, andere Natiën fchatting-» fchuldig wist te maken, zullen tot op de geringe fora* me van honderd en vijftig duizend Romelnfche daalders ■verminderd zijn, die zij nog uit Spanje en Portugal: ontvangt.

De volgende is de ftaat der bevolking der landen , die in den jare 1784 onder den. Heiligen Stoei behoorden. De ftad Rome 161,55a De ftad Bologna 69,700 Het land van Bologna 221,690 Ferrara, ftad en land 218,100 Romagna 270,000, Latium , Gabina, de Maritima en Gam-

pagna (in 1782) 516,000 Gastro en Konciglione Ï54?000 Hertogdom Camerino 30,000. Mark Ancona 464,000 Urbino 166,000 Umbria en Spoletto 290,000 A.viguon. en Venaisftji 150,00a

2,711,04»

DE ONGELUKIUCE MINNAAR EN ZIJNE 30UTEN SCHADELOOSSTELLING» 3

Een rijke Marquis, die tot aan zijn 45fte jaar ongehuwd bleef, narn op eenmaal het befiuit, om

Sluiten