Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 BESCHRIJVING VAN DE VALLETJE N

Het dorp van St. Jean is, buiten tegenfpraak, het fchoonfte en verrukkelijkite van alle pïaatfen, die de valleijen der Waldenzen beflaan. Het is, voor het grootfte gedeelte, gelegen op eene aangename vlakte, waar weiden, velden, wijngaarden, boomgaarden en de Vruchtbaarfte tuinen zich beurtelings afvvis'felen, en een verwonderlijk fchoon gezigt opleveren aan lederen be* fchouwer, die de Schoonheden der natuur weet te bewonderen, en op prijs te ftellen. Deze gemeente drijft eenen uitgebreiden handel in wijnen, granen, en vooral in zijde. Zij is ten oosten en westen omringd door eene trotfche keten van heuvelen, welke men la Costière noemt ;^al deze heuvels zijn bedekt met de fchoonfte wijngaarden , en met de uitgezochtfte vruchten. De : ze zijde of Costière wordt befproeid door eenen arm van de Angrogne, welke men derwaarts heeft moeten afleiden. De kerk dezer gemeente ligt op eene plaats, te Chabaz genoemd, op het grondgebied van Angrogne.

De plaats Angrogne (loot aan die van St. Jean, en ftrekt zich op- of bovenwaarts naar het Noorden Uit, tot aan de alpen , genoemd Vachtre, la Cella, la Cella Veglia en Flnfernet. Zij fchijut haren naam af te leiden van eene beek, Angrogne genoemd, welke van deze alpen naar beneden vloeit Deze gemeente, die geheel vol bergen is, brengt zeer weinig wijn voort, maar veel moeskruiden, vruchten, voeder voor het vee en kastanjen. Zij is van natuur zeer fterk; want men kan in deze plaats niet komen, dan alleen door twee wegen, van den kant van Luzerne en van de zijde van Briqueiras; en deze twee wegen hebben aitijd posten gehad, welke men met zeer weinige menfchen kan verdedigen. Indien deze posten of pïaatfen met geweld worden ingenomen, dan kan men zich hooger op terug trekken naar verfchanfingen, waar eene kleine vallei eenen zeer naauwen in- of doorgang vormt, welke verdedigd en verfterkt is door eenen zeer dikken muur van groote keifteenen. Achter deze fchuilplaats bevindt zich nog eene tweede, die tevens zeer fterk is, op het gebergte la Vachère. In 'tkort, ten westen van dezen berg ligt P ré-du-Tour, welke ter laatfte fchuilplaatfe verftrekte voor de Waldenzen tegen de vereenigde legers van den Paus, van Spanje en van Savoije, welke men had afgezonden om de Waldenzen, in 1560 en 1561,

ge-

Sluiten