Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOSCHGESPREK,

Eer ziet men fcbaap, noch lam, noch koe in land of flat, Noch menfchen op onze aard', noch vooglen in 't heelal, Noch visfcben in de zee, noch kreeften in rivieren, Noch fchepen op de golf al heen en weder zwieren,

Eer fchijnt of blinkt, of licht geen zon , noch fier noch maan. Eer is de wenteling van dag en nacht gedaan, Eer zal geen morgenltond op eenen avond volgen, Eer wordt geen fterveling meer door het graf verzwolgen, Eer vindt men nergens knecht of meid, of vrouw of heer, Eer krijgt de gek geen kuur, de vrouw geen kindren meer, Eer tuimelt al de brui van boven naar beneden, Eer ik 't gewonnen geef aan deze Nieuwigheden!.... WARVRIEND. Regt zoo — mijn held! en ik verklaar op 't woord vaneer, Hetgeen ik in dit bosch ook openlijk bezweer, Dat in het ingewand van all* de woestenijen, En in de flreken der verzengde Negerijen,

Geen fchromelijk gedrocht in kreupelhout of dal Meer kruipen, loeren, of zijn' roof vericheuren zsl, Dat in Marokko, ja, waar me immer de arme Haven, Reeds bü hun leven in den arbeid blijft begraven, Geen dier eUendigen — zoo jammerlijk■ ëfP™° A Ooit meer zijn keetnen torschc, of zware vrachten draagt, Dat leeuw, en tijger, wolf en vos in 't wreed verflinden Hun ijsfelijk vermaak voortaan niet langer vinden, Du- kerk, naast huis, paleis en ftulp in duigen (lort, Ta dat geheel natuur een woeste puinhoop wordt. Eer ik mijn zegel aan die dwangdaad ooit zal hangen!.. m «een! ik nooit!, ik fchrik op \ noemen van Gezangen.— ZORGHART. Zou 't waar zijn? klaagaard ! 't geen mij.gistren is verteld, He'tgeén ik héden merk, en dat mijn' geest ontfteld, Dit DWARSMAN en zijn vriend, geen' raad meer zouden weten? Wat meer is, dat zij, van een' boozeii geest bezeten, Dehersnen zijn gekreukt door 't öéderdrukkend kruis .

KLAAGAARD. Helaas' het fchijnt mij zoo! hun zinnen zijn van huis!.. Voor't minst, ik zou dit uit hun rare taal belluiten, Ik heb mijn leven hen zich zoo niet hooren uiten!.. ZORGHART.

Noch ik... wat gooijen zij hier dingen onder een!.. . Zoo praat geen mensch die zij n vermogens heeit! ...

KLAAGAARD.

Ach! neen !• *

2 O R G«

Sluiten