Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

DE PROFESSOR

Collége de France was honderd comedie-voorstellingen waard; er werd toilet gemaakt; je zag er, net als te Auteuil, de nieuwste modesnufjes; ja! ik herinner me nog 'n nicht van jóu, Josephine van Reymerswaele, die ging er heen in 'n robe van zwarte charmeuse met Venetiaansche mouwen van zilverkant! 't Auditorium bestond uit de meest verschillende elementen: de wereldsche vrouwen leverden 'n groot contingent; dan: mannelijke en vrouwelijke studenten, bejaarde heeren, jeugdige nuts, (apropos, hoe grappig toch, dat er ook een mode is in 't gebruiken van woorden: de dandy heeft afgedaan, de gigerl en de swell hebben afgedaan, nu is 't weer 't, maar mij wel wat droog en dof klinkende „nut"); enfin, die waren er dan ook; verder artiesten met hun eeuwige lavallières, priesters in hun soutane, en zelfs officieren! En als Bergson binnen kwam, dan kletterde opeens een hartstochtelijk handgeklap op, dat hem ook beloonde en begeleidde bij zijn weg-gaan, — stel je zoo iets hier in Holland vóór, — maar waarom zouden jullie je professor Rovenius daar óók niet op onthalen? breng jij 't in de „mode", Rina! O, je had 't enthousiasme moeten bijwonen; de groote gehoorzaal was over- en overvol; de geestdriftigen zaten zelfs in de vensterbanken en op de trappen van het podium! en velen hadden binocles bij zich, waarmede ze hun idool bestaarden!

Ik heb 't eens éénmaal bijgewoond; je weet, of misschien ook niet, dat ik met m'n eerste man 'n poos in Parijs heb gewoond?.... maar tóen had ik er genoeg van; want, lieve schat, Cecilia mag dan 'n coquet en flirtziek schepsel zijn, en frivoler dan menigeen, — maar ze heeft tegelijk ook 'n voldoende dosis natuurlijkheid.... en gezond verstand. Al dat gedweep met professoren en met wat „ernstigers", wat „diepers", is niets anders dan. ...

— Ik weet, wat je zeggen wilt: is snobisme, en ik zeg 't liever zelf, dan dat ik 't hoor van jou, dan is 't minder beleedigend. Bovendien heb je groot ongelijk, Cecilia! Er zullen er natuurlijk wel zijn, die te leeg, te hol zijn, om professor Rovenius werkelijk te waardeeren, en die zich maar 't air geven hem te begrijpen; maar ons clubje. .. .

Sluiten