Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

>5

snorretje, dat onder zijn neus is gaan prijken, verleenen hem mede het aanzien van een waardig vertegenwoordiger der jeunesse dorée.

Willem bemerkt plotseling, dat zijn toilet niet in orde is; hij trekt zijn slobberige kousen op en strikt zijn losgeraakte das over.

XXVII

Willem en Guus voelen zich in hun rustig en regelmatig leven uiterst tevreden. Als ze aan hun toekomst denken, verbeelden ze zich het liefst een voortzetting van hun tegenwoordig bestaan.

Ze hebben bij den Biedermann Sterne gelezen, en de figuur van oom Toby, die de ééne pijp na de andere opsteekt en zich door zijn trouwen korporaal Trim laat bedienen, heeft Guus geïnspireerd tot het scheppen van mijnheer Lavot, over wien hij een voorlezing houdt op de bijeenkomst van de Vijf Fools. Want ondanks het eindexamen houden ze deze bijeenkomsten toch nog zoo geregeld mogelijk vol.

Mijnheer Lavot is het pendant van Juffrouw Pelly en, evenals deze, natuurlijk een zonderling. Het zijn louter de zonderlingen, waarin de beide vrienden belang stellen.

Ze kennen ze allen, mannen en vrouwen. Ze loopen er op, zooals ze op meisjes loopen. Ze observeeren ze, heel hun wandeling lang. Alles wat de zonderling doet, is belangwekkend. Een woord, van hem opgevangen, heeft ongelooflijke waarde. Ze nemen den hoed voor hem af, als hij een heer is, en vragen hem den weg. En ze voelen zich onstuimig gelukkig, wanneer hij hun groet heeft beantwoord en heusch tot hen heeft gesproken.

Is de zonderling geen heer, maar een bedelaar of straatventer, dan overladen ze hem kwistig met hun centen en halvestuiverstukken. Herkent hij hen, terwijl ze hem op de wandeling tegenkomen, en tikt hij aan zijn pet of grijnst hij hen aan met zijn idiote tronie, dan is hun dag goed; ze zijn trotsch op dezen merkwaardigen kennis en geuren er mee tegen hun kornuiten.

Sluiten