Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

153

ëmbrasseerd, allemaal op de vlucht, wij naar boven. Kees uit zijn bed gehaald, alles overhoop gesmeten, de secretaire kapot, de tafel kapot, de stoelen kapot, alles kapot, een pret! toen op straat, honderd bellen afgedraaid, duizend ruiten ingeslagen; in eens omringen ons een massa nachtwachts, wij terrasseeren er een menigte, slaan mijn bek kapot, worden eindelijk overwonnen, en nu kom k uit de kast, en moet jij me een jas en een broek geven en een pet, want ik heb 'n hoed van ik weet niet wien op... -

Zóó leest Luyken en zijn enthousiasme steekt allen aan; ze vergeten hun clublied en barsten uit in een „daverend Io Vivat".

Eensklaps ontnuchtert hen vrees. Ze zingen het heilige lied ontijdig. Nu moest er toevallig eens een heusche student voorbij gaan. Nu moest Pot eens voorbijgaan of Bijsterberg. Dan zouden ze in den groentijd hun overmoed moeten bezuren! Een oogenblik kijken ze elkaar vragend aan.

De groentijd! Van Pommeren is er voor bezweken. Van Pommeren, de geurmaker met zijn Nieuwe Gids en zijn witte vest; ze hebben 't hem zóó ingepeperd, ze hebben hem zóó gedonderd, dat hij is weggeloopen; nu is hij niet corpslid en telt niet mee. De groentijd! De graaf heeft een groen opgehangen uit het venster van zijn kast; ze hebben hem juist bijtijds losgesneden, maar er hebben lange kolommen over in de kranten gestaan en 't gerecht heeft er zich mee bemoeid en de zaak is in de Tweede Kamer besproken.

Neen, 't is geen gekheid, de groentijd. Cuyck, het „etherische" mannetje, dat de verzen van Perk zoo mooi voorlezen kon, is zenuwziek thuisgekomen en mag van zijn vader geen corpslid meer worden. Nu zingen ze 't heilig Io Vivat, maar eerst moeten ze nog groenloopen. Ook die bedreiging komt nader.

Maar Bob vraagt de aandacht voor zijn improvisatie over „het studentenleven voorheen en thans" en als hiermee de avond besloten is, stormen ze met donderend geraas de trap neer om de gebruikelijke wandeling te maken rondom de stad. De geestdrift is weergekeerd; gearmd hossen ze voort en als ze ergens bij 't bolwerk een weg-

Sluiten