Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180

DE DWARSKIJKERS VAN BAKUBA

standers. Zoodoende moest er toch een verkiezing plaats vinden.

De verkiezingsstrijd begon en beide partijen werkten met volle kracht. De beste sprekers der Linkschen reden op een vrachtauto, die ruim van snoeperijen, drank en sigaren voorzien was, door Bakuba en wisselden elkaar op alle hoeken af in het snoepen, drinken, rooken en het luidkeels aanbevelen van Jochanan. Maar deze zelf zweefde dagen lang in een vliegmachine boven Bakuba en hield een honderdtal vijf minuten-speeches, om den waardigen Ibrahim, den grooten man der Linkschen, aan te bevelen. Op dezelfde wijze maakten de huisbezoekers van beide partijen hartelijk reclame voor den besten man van eikaars tegenpartij. Ook werden, naar het voorbeeld van verkiezingen in de Westersche landen, de straten en Moskees met namen en aanbevelingen beschilderd en de jeugdgroepen van beide parten gemobiliseerd, om biljetten aan te plakken en circulaires te verspreiden. Op al de papieren van de Linkschen werden de deugden van Jochanan, den RechtsDwarskijker, niet slechts ten volle erkend, maar zelfs sterk overdreven. En al de propaganda-geschriften der Rechtschen waren bedrukt met loftuitingen op Ibrahim, het wijze lid van hun tegenpartij. Het was voor beide partijen wanhopig om waar te nemen, hoezeer grootmoedigheid met grootmoedigheid werd beantwoord.

De grootste moeilijkheid stak daarin, dat beide partijen precies evenveel aanhangers hadden. Het was dus te voorzien dat, als alle leden zouden stemmen op den grooten man van hun tegenpartij, beide kandidaten ook evenveel stemmen behaalden. Toen namen de Linkschen een energiek besluit en werden en-bloc lid van de Bakuba-sche Rechtsche Dwarskijkersorganisatie. Ze dachten hiermee bizonder leep te doen, wijl het nu den schijn had dat, als ze Jochanan stemden, ze hun eigen partijgenoot kozen. Doch nu verijdelden de Rechtschen dezen coup, door te zamen toe te treden tot de Bakuba-sche Linksche Dwarskijkersorganisatie. Daardoor werden de kansen opnieuw gelijk.

Nu bedachten de Linkschen een nieuwe list. Het Partij-

Sluiten