Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Memoires.

Bij Hodder & Stoughton kwam in een goedkoopen herdruk uit Lord Grey's Twenty-Five Yaers, waarin deze bekwame staatsman zijn politieke loopbaan beschrijft van 1892 tot 1917; de uitgave bestaat uit drie deelen van 300 pagina's en de lage prijs (2/6 per deel) brengt haar onder het bereik van velen. In de voorrede rechtvaardigt Grey het door hem ingenomen standpunt en verdedigt hij zich tegen kritiek die op dit werk werd uitgeoefend, welke voornamelijk uit Duitsche en pro-Duitsche kringen kwam.

Het eerste deel loopt over de jaren 1892—1909; toen de liberalen in 1892 aan het bewind kwamen, werd hij ondersecretaris van Lord Roseberry, de eerste stap op den weg die hem ten slotte voerde naar het ministerschap van buitenlandsche zaken. In die jaren zijn belangrijke gebeurtenissen voorgevallen, welke op de Europeesche politiek van invloed waren. Frankrijk en Engeland kregen het aan den stok over Siam, de Boerenoorlog en het Krugertelegram van Keizer Wilhelm, Ruslands bezetting van Port Arthur, gevolgd door Duitschlands occupatie van Kiao-Chao, welken zet Engeland beantwoordde door zich in Wei-Ha-Wei te nestelen. Duitschlands vlootprogram leidde ten slotte tot de Entente en na Algeciras was die een voldongen feit.

Sluiten