Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

hij de Londonsche society een veeg uit de pan gaf, opgang. Zijn oordeel over Amerika is lang niet malsch en hij heeft zijn oogen goed opengezet gedurende zijn verblijf aldaar. Zijn karikatuur van Chicago's burgemeester is buitengewoon goed getroffen, de wijze waarop hij diens geborneerdheid aan de kaak stelt, is bepaald meesterlijk. De Amerikanen staan thans in het teeken van „Sex Appeal" en het is daarom geen wonder dat Aimée Semple Mc Pherson, de moderne predikster, zooveel volgelingen heeft. Hij wijdt aan haar een heel hoofdstuk, dat getiteld is „Christ in Vaudeville". Een boek over dit land zou niet volledig zijn, indien daarin de drankwetten niet ter sprake zouden komen, terwijl de filmindustrie daarin vertegenwoordigd is met Cecil de Mille als magnaat en Gloria Swanson als ster, en Charlie Chaplin niet te vergeten! Wij vinden hier van alles wat en als in een film van het Pathé Journaal krijgen wij telkens een indruk: Coolidge, Ford, Otto Kahn, een kijkje in de rechtszaal gedurende een moordproces, Palm Beach. En Nichols ging ook naar Havanah; hij bezocht daar de gevangenis, waar men hem de „kamer des doods" toonde. Een ter dood veroordeelde neemt op een stoel plaats, hij krijgt een strop om den hals en de beul draait dien langzaam toe; het kan twintig minuten duren tot de dood verlossing brengt. Zachtaardige menschen, die Cubanen!

Romans.

Zuid-Afrika heeft verschillende problemen, die in de romans waarin het tot achtergrond dient, uitkomen. Daar is in de eerste plaats het naturellenvraagstuk, in de tweede plaats de strijd tusschen Boer en Brit en dan zijn er nog verscheidene aangelegenheden, die de politici aldaar bezig houden, b.v. de goud- en diamantvelden en ongewenschte bolchevistische elementen. In den loop der jaren zijn er tal van romans over dit dominion verschenen. Onder hetgeen de laatste jaren brachten verdient Leonard Flemming's The Call of the Veld vermelding, men noemt hem den Zuidafrikaanschen Mark Twain.

Sluiten