Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AFSPRAAK

Het kwam heelemaal onverwachts. Aan de overkant hadden ze bengaalsch vuur afgestoken en toen wouên wij ook graag vuurwerk hebben. Ziet u, zóó kwam 't. O, tante, oom was toch zóó vroolijk! Dat had u 's moeten zien. Op 't laatst stond hij te dansen op het plat, tusschen de lampions, en toen moesten wij hem met rooie bengaalsche lucifers verlichten. Alle buren kwamen uit de ramen kijken. Tante Marie was maar bang dat oom naar beneden zou slaan.

— Wel, wel, was ie zoo vroolijk.... En royaal ook van je oom, dat ie dat allemaal voor jullie betaalde.

— Wel nee, tante, ik heb zelf eerlijk mijn deel betaald.

— Jij? Was je dan nog zoo rijk? En ik dacht. . -.

— We hebben 't precies uitgerekend, tante. Ik wóu. Het kostte zes-en-negentig cent, dus dat was voor ieder twee en dertig. Ik had nog twee dubbeltjes, en zestien moest ik er nog van Pim hebben. Hoe hij dat met zijn pa afrekent, daar

heb ik nies mee te maken Dus ik gaf nog vier centen te

veel. Nou, en die heb ik hem maar geschonken!

Sluiten