Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM KLOOS EN WIJ

tuur der laatste jaren min of meer nauwkeurig volgde, weet dat er vele gevechten zijn geleverd en vele strijden zijn gestreden. Er werden fanfare-kreten uitgestooten, er werden leuzen aangeheven en we deden er allen min of meer aan mee. Waarom? Ach, het is eenvoudig en begrijpelijk genoeg: omdat het nu eenmaal een behoefte van de jeugd is te vechten.

Marsman ging als een bezetene te keer: »Wie hier en nu de verdorde conventie kiest, den schijnvorm der levende traditie, de verbruikte, zuurstoflooze atmosfeer der stervende romantiek; wereldvlucht, veege tranen, ruischende droomen, en de rest, die kiest het verkeerde; niet omdat, op zichzelf beschouwd, de tegenkanten van dit alles: realiteitsaanvaarding, weerwaarheid, koelte, soepelheid, snelheid per se

préférabel zijn (de tijd en de eeuwigheid glimlachen om het één en het ander), maar omdat zij op dit moment de atmosfeer gaan vormen waarin de jeugd leven zal,« enz. en: »De jeugd heeft haar lot in de hand en daarmede het lot der lyriek in den komenden tijd.cc

Laten wij eerlijk zijn! Woorden als bovenstaande bestrijden hersenschimmen. De zaak was eenvoudiger: omdat wij wat te vechten wilden hebben, gingen wij zoeken. Wie een hond wil slaan.... Het spreekwoord is duidelijk genoeg en wat die wereldvlucht, veege tranen, ruischende droomen en de rest aangaat, Buning schreef daaromtrent een paar wijze woorden: «Inderdaad, zij zijn er. Maar zij zijn zoo oud als de poëzie, zij zijn deel van haar bestaan, zoo als zij deel zijn van het bestaan der menschen.

Zij hebben onze poëzie niet overweldigd. Wereldvlucht en wereldaanvaarding zijn twee elementaire krachten in elke kunst: over heer sching van een van beiden ontneemt haar of de groeiende sappen, of den dieperen zin. En het gaat er maar om in wiens naam de wereld ontvlucht en aanvaard wordt,«

En zóó is het.

Wat wij kunnen doen? Wat ook alle andere waarachtige dichters gedaan hebben: luisteren. De waarheid, de historische waarheid in deze materie is,

Sluiten