Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PONTIANAK

leden. Als een soort van uitgekristalliseerden verleden tijd ligt het aan den grooten weg van A. naar H. Men kan er langzaam doorheen rijden, dat doen vele lieden, men kan er ook met een boog omheen rijden en dat doen er nog meer. Maar stilhouden in Monde doet nooit één automobilist. Waarom zou men ook? In dezen tijd van vooruitgang interesseert de mensch zich meer voor de toekomst dan voor het verleden, en een stadje als Monde heeft werkelijk niets belangrijks. Men kan er moppen koopen, Mondener moppen, die zoo hard zijn als het gemoed van den hertog van Alva, maar dat is dan ook alles. En men zal dus wel willen gelooven, dat ik danig uit mijn humeur was, toen ik op een avond in Januari met mijn auto in Monde schipbreuk leed. Ik was voor zaken enkele dagen in het Zuiden des lands geweest, en ik had mij voorgenomen althans dien nacht mijn woonplaats A. nog te bereiken. Ik was alleen in mijn two-seater, die tot ongeveer een half uur vóór het noodlottig plaatsje uitstekend had geloopen. Toen had ik gedurende enkele seconden een verdacht geluid gehoord, dat echter direct weer ophield en dus was ik doorgereden. Maar nauwelijks was ik de brug, die over de oude vestinggracht ligt, gepasseerd of het ging krch, krch, in den versnellingsbak, en mijn trouwe kar stond stil. Ik deed, wat iedere Hollander onder zulke omstandigheden doet, ook indien hij op zijn achttiende jaar is aangenomen als lidmaat van een kerkgenootschap, ik vloekte. Daarna stapte ik uit en keek op mijn klok. Het was iets over elven, en het was reeds geheel stil in het kleine stadje. De ramen van alle lage huisjes waren al donker, alleen hier en daar brandde nog een straatlantaarn. Ik herinnerde mij van vroeger, dat iets verder in die straat een smidse, gemoderniseerd tot autoherstelplaats, moest zijn. Daar liep ik heen, en belde aan het huis naast de smederij. De smid scheen toch nog niet naar bed te zijn, want hij was nog gekleed, toen hij de deur opende. Jawel, om meneer te dienen, hij was ook autoreparateur. Hij nam een electrische lamp mee, en onderzocht den wagen nauwkeurig. Het was, net zooals ik dacht, voor dien

Sluiten