Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Mémoires.

In den laatsten tijd zijn de Hohenzollerns in Engeland nogal eens ter sprake gekomen. De ex-Keizer heeft getracht om de uitgave van Ponsonby's verzameling van brieven der Keizerin Friedrich te stuiten, doch is daarin niet geslaagd. Zij worden veel gelezen en zijn reeds eenige malen herdrukt. Ook zijn eenige Engelsche vertalingen van Duitsche werken aan de markt gekomen, maar wel een der meest gelezen dagboeken waarin Wilhelm ten tooneele wordt gevoerd wordt is »Daisy Princess of Pless, by herself« (Murray), waarvan binnen een half jaar na het verschijnen reeds de vijfde druk uitkwam. Er is in den lijvigen bundel van brieven en dagboeken natuurlijk flink geschift moeten worden, gedeelten zijn anders geredigeerd en Majoor Desmond Chapman heeft haar hiermede geholpen. Aangezien belangrijke stukken nog niet voor publicatie geschikt zijn, werden die door haar in een safe opgeborgen en later zal daarover een tweede deel geschreven kunnen worden, dat misschien nog wel zoo belangwekkend zal zijn als deze dagboekbladen. De schrijfster is Engelsche van geboorte en haar familienaam was Cornwallis West; genealogen hebben eerst moeten uitzoeken of zij wel «ebenbuertig» was om met den Silezischen vorst en kolenmagnaat te kunv 7

Sluiten