Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK VAN HET TOONEEL

Wij moeten tot de eerste tijden der Tooneelvereeniging, toen deze voor 't eerst de Heijermans-stukken speelde, teruggaan om ons zulk een even voortreffelijk samenspel te herinneren, dat in niets voor dat der beste buitenlanders onderdoet. Waaraan zou het liggen, dat zooiets in een volksschouwburg met een volkspubliek tot stand is kunnen komen, en niet in een Stadsschouwburg of Koninklijken Schouwburg, met een zoogenaamd eersterangs-gezelschap? Ik weet het niet, maar laat ik dankbaar zijn dat het althans tot stand is gekomen, en als er zóóiets moois is gepresteerd, wat doet het er dan eigenlijk toe waar en door wien?....

Sluiten