Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijving van halle, in saxen. 4*$

papiermolen van Keferftein. Drie uren noordwaarts

van Halle riist de Lauter- of Petersberg op, met de r«™ ïnen eener beroemde, in. ns8 door den Grave von wettin geftichte Proosdii van reguliere Koorheeren der Augustijniche Orde. Te.midden der puinhoopen, op den top van den berg, (laat eene kleine kerk met 10 graflieden van Vorltelijke perfonen, ten lijve uit, in witten fteen gehouwen, uit het gedacht der Graven tot Wettin; daarbij eene Predikantswoning, en iets lager het Koninklijke" Ambthuis en eene ruime herberg. Vermits de Petersberg zich midden uit eene groote en onoverzienbare vlakte verheft, behoort het uitzigt van deze anderzins niet merkwaardige hoogte tot de voortreffelijkfte in het Noorden van Duitschland. Men overziet hier 60, ja wel 70 rijke plaatfen, en kan bij helder weór den Dom van Maagdeburg zelfs befchouwen.

, Het Riddergoed van wijlen den Kanfelier von

hoffman, met name Dieskau, 1 mijl van Halle, aan den weg naar Leipzig, tevens met een Armhuis, een* voortreffelijken Engelfcheii tuin en een overheerlijk Slot van den bovengenoemden, zeer bereisden en gastvrijen He-er, die hier des zomers plagt te verkeeren. -?— De oude beroemde ftad Merfeburg, 2 mijlen van Halle. — Het bad te Lauchftiidt wordt zeer vlijtig door de inwoners der ftad bezocht ook hebben zij de gewoonte om den woensdag na Pinkfter de jaarmarkt te bezoeken bij Querfurt, op de Ezelsweide. Eindelijk worden Wettin 2, Rorhenburg en Eisleben 3, Köthen en Weifenfels 4; Leipzig, Desfau en Naumburg 5 mijlen van Halle te regt aangeprezen als zeer beziens-» waardig.

russische volksfeesten.

Zeker nergens, dan in het noordelijk gedeelte van Rusland, aan de Neva, bouwt men bergen van ijs, waar zij jaarlijks tweemaal tot openbare vermakelijkheden dienen, gedurende de karen- of boterweek, die in de maand Februarij invalt en in den Karnavalstijd. Teder dezer bergen is eeire achthoekige ftellaadje yan balken, omtrent zes vademen hoog, aan de eene . • • - zij.

Sluiten