Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?00 f. \v. c 0 r d 0 n,

men genomen, daarbij niet halen; in deze, de Juweelkamer genaamd, bevinden zich vijf complete garnituren van edele fteenen , als van brillanten, faffieren, fmaragden, robijnen en turkooifen, en eene zesde in topazen, die echter niet volledig is: Voorts een fraa-

ragd, ter grootte van een duivenei, — een oniks, óf duim lang, en 4! duim breed, — een granaat, bijkans een duivenei groot, eene verrukkelijk fchoone

gele en groene brillant, eene uitermate groote diamant, de derde in grootte, die er bekend is, —— topazen van 10 duim middellijns, een fmaragd, met

een brok rots, zoo als ze daarin groeit, uitmuntende Aziatifche en fraaije Sakfifche paarlen, —— een model des tempels van Apis, van goud, met diamanten bezet. ——- Eindelijk, (want, waar zou ik eindigen, zoo ik bij al die reeks van fchatten, hier aanwezig, nader ftiiftond) is hier voorhanden, de voorfklling der viering van den geboortedag des Grooten Mogois. De Vorst wordt er vertoond, omftuwd var1 oe Rijksgrooten en Hofïtoet, met elefanteu, en al wat tot den Oosterfchen ileep behoort, Uit 133 ltUlC-

jken beftaande, alles van goud, met diamanten ver-

iierd. „■ < , 1 •-

Eene Schatkamer als deze, die in de wereld zijne weergaê niet aantreft, werkt des met de heerlijke lchildergalerij, — de fchoone bibliotheek, — de mteresfante aiitiques van mengs , en met meer andere aangelegene kunstproducten te zamen, om in Dresden het evenbeeld van Florence aan te treilen.

Ten opzigte der publieke gebouwen, praalt Dresden boven andere hoofdlieden van Duitschland. De Vrouwe- en Koomfche Kerk zijn, buiten kijf,, eerfte fchoonheden der bouwkunst. De eerfte, in de zeventiende eeuw, naar het model van de St. Pieters Kerk van Rome gebouwd, bevalt even zoo in deszelfs uitwendige vertooning als inwendigen luister. De tempel,

ten dienfte der Roomfchen , voor ruim eene halve eeuw gedicht, Is met al die pracht en fmaak opgetrokken en verfierd, als de bouwkunde vermogt. —— De uitgaven, aan het bouwen van dit overfchoone kunstgewrocht bedeed, bedragen ruim ij millioen Hollandsch» behalve het orgel, de geheiligde vaten, en meer aHdede

fieraden. Het orgel, dat in der daad oik'C' ^

meesteritukken van den vermaarden zilberman

Sluiten