Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTERS.

i.

t U S T

DER

S TUK K E N5

uie IN flïT mengelwerk van dezen jaar* GANG voorkomen, geschikt naar de bijzondere vakken, waartoe ieder derzelven behoort*

Over den zin van matth. Door p. j.

VoNRAdi, Predikant te ^ /«; HM* 0*3

, Iets over paulus gezegde, Cal.,111: fti. Dcm d. BR0EDEI4ET, iW/to* te * 433

wis- schei- en geneeskunde.

Over net *^f^±

C°V"& «drn- VTM gevolgd en medegedeeld

door T T oSijck tW^'"' Bedgt wegens eene zier ongewone Hu.dzxekte, Door ^

^waardige dgenfchap van het warm Water. «fjg Middel tegen het Bloedlpuwen. • • fa mA te|en het opzwellen van het Rundvee,

Sluiten