Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAKEN.

Pinkfterfeest. Opwekking aan de Christenheid, om

hetzelve plegtig te vieren. . Bladz. 10*

Planten (Het verlangen der) naar Licht. . aqj R.

Regtvaardigheid bij de Turken. Zie Dankbaarheid. Romeinen. Hunne liefhebberij voor Visfchen. ' S.

Schaktiers (De) in Louifiana. „7g Schets (Algemeene) der Menfchen. * j * tla Schilderkunst. (Misleiding der) ?6" Slaaf>. (Aan den) QDichtftuk.) .* 5/

Sofia (De ware) aan haren Vriend. (Dscktffü/t ) Hit Spreken. Zie Zwijgen. J °~3

Staat (Afgefeheiden) der Ziel. Bedenkingen daarover t Stelen. (Iets over het)

Stellingen (Regtsgeleetde) van een' Roomsch - Katho•

lijken. . . . .^g

Streek (Listige) van eenen Dief. .

T.

Tafereel van het Hcdendaagfche Rome. . 171 Toeft and (Tegenwoordige Godsdienftige) der Joden. Zie Wet.

Tooneelfpehr. (De gevallen van een' zwervenden^ 741 Tweegevecht (lier} verhinderd. . g*2

V.

Vdleijen (Befchrijving van de) der Waidenzen. Vergankelijkheid. (Aan de) (Dichtft uk.~) . 7 *

Vermaak (Bedenkingen over het) , „ *

Verzoenings-feesten. . t * * 3°*

Voetganger. (Een beroemde)

Volksfeesten. (Rusfilche) . * 5a!

Voltaire's wraak. , " *

— Zie FUEDf-RiK ïf. * 3b3

£<wnw/ (Zonderling) te Peierbt,rough, in Engeland, «2* Poorziemghetd. (gods bijzondere) Eenigebedenkii - -n "

daarover. . # *

Vriendfchap, (Aan de) bij' mime btoeijénde Blo-.

men, ia den Winter. (Diehtjluk^ . _ p4

W.

Waarheid. (De) (£V« Oostersch Fér.haaL) . ,4o

Sluiten