Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

de wieg van hun kleinkind een pact van Locarno; eind goed, al goed!

»Doctor Artz« van Robert Hichens (Hutchinson) heeft iets van »Juggernaut« door Alice Campbell (Hodder & Stoughton) maar het is lang zoo goed niet. Hichens is in dit boek vrij vervelend (wanneer is hij dat eigenlijk niet?) en de gewetenlooze arts dien hij hier ten tooneele voert, met zijn Voronoff-experimenten, de Joodsche financier Meijer, die graag jong wil worden om zijn protégéetje Pauline Iselle te kunnen trouwen, zijn allen even onmogelijk, terwijl de schrijver ook hier — als naar gewoonte — bijzonder lang van stof is en voor zijn verhaal ruim 400 bladzijden noodig heeft vanwege al de overbodige franje, waar hij met 150 had kunnen volstaan. Hij schijnt met de «Garden of Allah« zijn hoogtepunt indertijd te hebben bereikt; wat hij daarna geschreven heeft is van zeer veel minder gehalte.

Er zijn drie boeken verschenen waarin het probleem «Blank en Bruin» tot uiting komt:

Mary Chisendale: »Man's Love« (Nash & Grayson) waarin een Rajah in Britsch Indië begeerige blikken slaat naar een officiersvrouwtje en bijna zijn doel bereikt.

Harry Martin: »Sun Love« (Nash & Grayson) waarin een Indisch prinsesje verliefd wordt op een jongen Engelschman, met wien zij in Engeland als kind samen werd opgevoed en die later bij haar stiefbroer, een half krankzinnigen maharadja, als ambtenaar van het B.B. wordt gedetacheerd. Wij krijgen ook hier tal van verwikkelingen, de vorst houdt er een Europeesche maitresse op na die de gelieven behulpzaam is, maar ten slotte komen beiden bij een opstand om.

F. E. Mills Young: »The Barrier« (Lane) dat ter afwisseling niet in Britsch Indië, maar in Zuid Afrika speelt. Hier vinden wij een Engelschen dokter die op een van zijn patiënten verliefd wordt en haar trouwt. Hij heeft echter zeer dwaze ideeën en een van zijn stokpaardjes is, dat wanneer men een tweetal kinderen in dezelfde omgeving groot brengt, een blanke en een kleurling, dat beiden

Sluiten