Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

van oude bouwkunst is op het tweede plan gekomen. Dit is de omkeering in Pieck's kunstenaarswezen. De Pallieter in zijn eigen natuur is levend geworden. De teekenaar openbaart zich als een verteller van al het aardige en genoegelijke, dat een markt vertoont in haar verscheidenheid van dagelijksche gebeurtenisjes en volkstypen. De enkelingen op E. 80, E. 94 en E. 98 zijn tot een menigte geworden. Vier jaren later zal Pieck in zijn Vlaamsche Kermis (E. 113, 1924) zoo'n verbeelding van een volkstafereel nog weer sterker en klaarder geven, en het krachtige zwart in zijn point sèche zoo sprekend in tegenstelling zetten tot de ruime vakken wit, dat het blanke veld van de klare prent door dit kernige zwart een decoratieve werking gekregen heeft en aan den wand een levendig effect maakt. Dit zwart tegen wit is niet schilderachtig en lyrisch gelijk tien jaar vroeger. Licht en schaduw, atmosfeer en stemming zijn niet uitgedrukt. Het zwart is een vorm en geeft figuren van dingen en menschen. Elk lijntje, iedere vlek heeft bééldende kracht. Wat bij het teekenen naar de natuur in soberheid en vereenvoudiging werd begonnen, vindt zijn voortzetting en uitbloei in de etsen. Straks ook in de houtsneden. Dit is het nieuwe en oorspronkelijke in Pieck's techniek. De reminiscenties aan anderer kunst worden steeds meer geëlimineerd. Nog klaarder toont dat ets E. 119 van weer vier jaren later, De polka, waarin de typen tot individuen met eigen karakter zijn geworden en geen schim van Timmermans of Bruegel meer is te bekennen. Hoe prachtig is deze opgang!

Op de Markt van 1920 geniet men van de gezellige bedrijvigheid rondom stalletjes en dissohen. Koopvrouwen en mannen staan en zitten bij de koopwaar van fruit, kippen en konijnen. Hoe zuiver van teekening is iedere mand met appelen, hoe geestig zijn de konijntjes door een enkel haaltje met een stip getypeerd! De felle krasjes duiden meer aan, dan dat zij stipt afteekenen, maar juist door hun rankheid suggereeren zij het wezen der dingen, waarvan vorm en bouw zijn te voelen. Door die actie in de speelsche lijntjes is het prentje van een vermakelijke

Sluiten