Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

ANTON. Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met Meta. Het nieuwste nieuws. Wel allemachtig. JAN. De Heer Paxus ongetwijfeld.

ANTON. Dat zegt ze niet ronduit, maar meneer Marcel heeft het haar gesuggereerd, dat kan niet anders (aarzelt even — in zijn woede zegt hij het toch): — ,,Ze vindt het beter, dat we onze slaapkamer niet meer deelen".

JAN. Hetgeen beteekent, dat jij wel kan opkrassen.

ANTON. Natuurlijk.

JAN. Als ik je van dienst kan zijn met de divan op de badkamer... .7

ANTON. Dank je, nee, Meta getroost zich er ook „altruïstische" opofferingen voor. Ze staat 'r boudoirtje af, het wordt ingericht als slaapvertrek voor mij. Want ziet U, in deze tijd, nu binnenkort de opvoering zal plaats hebben van dat vervloekte stuk, moet daaromheen zijn „een sfeer van heiligheid". Zij voelt zich de Vestaalsche priesteres van God Marcel. Geen enkele lagere gedachte, niets wat des vleesches is, mag de lucht verontreinigen.

JAN (lacht). Het Pacifisme wordt dus vegetarisch. Wat StTj sympathieke zorg van Paxus. De vent is jaloersch ten behoeve van je vrouw.

ANTON. Het is Meta „heilige ernst". Ze waardeert zijn „teere aandacht" ten zeerste. Waar moet dat heen?

JAN. Als vrouwen gek zijn, zijn ze 't goed. 't Zal wel

overgaan, jonge. Dacht jij heusch, dat ze, tegenover

Ellen bijvoorbeeld, zoo'n maatregel zou durven nemen? Wat zou ze voor reden moeten opgeven?

ANTON. Weet ik het? Dat ik snurk wellicht. Ik snap niets meer van de heele toestand hier. (heen en weer loopend) 'tls toch waarachtig bar!! De opvoering, zegt meneer, zal slagen — dat wil zeggen: Meneer zal slagen — als aller gedachtekracht meehelpt en vóóral die van zijn intimi. Een soort ethische hoogspanning moet worden geproduceerd. Dan lukt de première zeker, dan ligt heel Braadtstad in aanbiddend katzwijm aan Marcel's voeten — dan komt er nog meer geld in 't laatje en dan kan de wereldtournée be-

Sluiten