Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

welke den achtergrond vormen van de prenten Wit paard met Russische koepels (I. 7, 1926) en Czaar op weg in de draagkoets (I. 20, 1928). Al deze prenten zijn zorgvuldig geteekend en smaakvol gekleurd. Hoe schoon is o.m. het Perzisch kleedje in zijn rijk patroon uitgebeeld in Zweedsche koning op de jaarmarkt. (I. 21, 1928). Zijnvermogen.de decoratieve kleurenpracht en rhythmische lijnfiguratie der Oostersche kunst na te bootsen wordt openbaar in de prent van een Boeddhistische figuur (I. 18, 1927) en een Wayangpop (I. 36, 1929). Om deze illustraties te kunnen maken, moest Pieck zich eerst wijden aan nauwkeurige bronnenstudie. Hoe consciëntieus hij dezen vóórarbeid opvatte, blijkt bij de beschouwing van Zweedsche trollen, op welke prent typisch Zweedsche gebruiksvoorwerpen zijn afgebeeld, bij het bezien van zijn Viking-vaartuig en van den Zweedschen koning, op welke laatste teekening behalve Turksche voorwerpen van kunstnijverheid ook voorkomen opschriften in het Japansch en Arabisch. Een eigenaardigheid van al deze prenten is, dat men er steeds meer aardige dingen op ontdekt. Men bewondert de vindingrijkheid van den maker. Pieck keurt en kiest de motieven, die hij in zijn composities toepast, met scherpzinnig overleg. In zijn doordachte en doorwrochte illustraties merkt men de werkzaamheid van een klare intelligentie. Hoe prettig-griezelig is het felle oogjesgegluur van de spookachtige wezens in Zweedsche trollen, 't Is, of het overal krielt. Wat een tegenstelling tusschen het snaaksche realisme in Marktvrouwtje met kersenstalletje (I. 22, 1928) en de fantastische romantiek van Toovenaar op een Middeleeuwsch slotplein! (1.23, 1928). De twee polen van Pieck's kunstenaarswezen! Hij vindt tooveren prachtig, maar kersen verkoopen, 20 en 25 cent per pond, is ook mooi. Leukjes is het winkeltje met de sinaasappelen voor de ruitjes op de fijne prent Januari, waarop het Aristide Bruant-achtige vuilnismannetje, dat den emmer omkeert in zijn kar, guitig is getypeerd. Stemmig van kleur en teekening is daarop ook het Gothieke kerkraam met de tonige glasschildering, écht zooals zulk glas-in-lood zich vertoont in zijn matte myste-

Sluiten