Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

Mohamed hebben 't er maar leelijk bij laten zitten. Maar Marcellus „is gekomen", Marcellus, de Wereldverbeteraar. „Geen rozen, geen Volkenbond, maar geld, geld, geld!" Echt geld voor de Ersatz-Frieden. Hij zal na die Vredesinvoer de duiten wel exporteeren, denk ik.

WARNEX. En Braadtland met de gebakken Vrede laten zitten.

JAN. De dames hebben het te pakken, WARNEX. En hij pakt en palmt al paxend de „sieradiën" in.

JAN. Tegelijk met de schoone draagsters, dank zij een zorgvuldig geprepareerd mengsel van das Ewig-Mannliche en de door de vrouwen aangebeden zachtheid des gemoeds. Chéri-bel-ami.

WARNEX. Die galant-brutale eerbied tegenover de dames is prachtig inderdaad. De man met den nadrukkelijken handkus: pressie naar rato van de invloedrijkheid der vrouw. (Men neemt afscheid, speciaal van Marcel, die afzonderlijk staat. Mevr. Carsten en Meta laten uit). Ik ga assisteeren bij de afvloeiing (volgt Mevr. Carsten en Meta in de gang).

JAN. Verdienstelijk werk.

2e tot le Comité-dame (beiden Marcel naderend). Wat een suggestie gaat er van hem uit. Hij neemt je mee, of je wil of niet.

le Comité-dame (tot 2e). Ik ben gewoon nog wég, 'n Magiër!! O, z'n fascineerende oogen! (Dan tot Marcel). Wat een rhythme hebt U toch (sterk scandeerend)

„O Menschenkind, o Menschenkind Was bist Du doch für Tor!"

Verrukkelijk! (Marcel glimlacht smartelijk-minzaamverklart). (Zij blijft bewonderend naar hem kijken).

3e Comité-dame (tot Ellen), 'n Reuzenmessias is ie toch. Wat leuk voor U, dat hij hier logeert (Ellen wendt zich af), (3e Comité-dame naar Marcel).

MARCEL (tot 3e Comité-Dame). Dus U speelt mee in 't ensemble, Mevrouw?

Sluiten