Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

grootsch is. Hier spiegelt echter een helder water, dat het azuur van den hemel vangt. Hoe meer men in dit zuiver kristal schouwt, hoe heerlijker men er het schoonheidslicht in ziet weerkaatst. Deze kunst is niet een eindelooze zee met veel geweld van wateren. Zij is een stille vijyer, waarbij het de ziel wel te moede wordt. En wie de geheimen van dit water leert zien en genieten, draagt een geestelijken schat mede.

's-Gravenhage, Mei 1928—Juni 1929.

NASCHRIFT.

Op de tentoonstelling „The Bookplate Association International," Mei 1929, in het Los Angeles Museum, waar 824 mzendmgen van grafische kunstenaars der geheele ^^^^T^f^ Lton Pieck bekroond „for the best woodblock cut» met Ex-IibrisS.

VFRRETERING- I 27 op blz. 1135/36 van het Nov.-nummer moet zijnl 37 Door tusschenschuiving van twee vergeten^kleurteekemngen ï 14 Winter (1926) en I. 27 Russische toovenaar (1928) is de nummering toTLiteekeningen in den catalogus iets anders dan opbladz. 1129/1136 van het Nov.-nummer.

XII

5

Sluiten