Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

op me. Schelden en boos worden zijn slechte argumenten. ELLEN. En jij bent zoo rustig.

MARCEL. Hij kan mijn zekerheid niet verstoren. Menschen in mijn positie staan altijd bloot aan onguurheden. Hooge boomen vangen veel wind ,zegt men hier, niet?

ELLEN. Maar wat is er dan toch gebeurd?

MARCEL. Och, je weet wel, die lezing verleden week. Hij maakte na afloop een opmerking, die er volkomen naast was. Toen heb ik met mijn hartstochtelijk temperament een beetje fel te kennen gegeven — niet eens trouwens rechtstreeks tegen hem, meer zoo in 't algemeen — dat iedere schoenmaker zich bij zijn leest moet houden — nee, dat is niet goed — dat een schoenmaker bij zijn leest moet blijven en dat een jurist niet over kunst moet praten. Kunst is ook een vak. Nu kwam hij me dat verwijten en — laag genoeg — beriep hij zich op de dankbaarheid, die ik hem verschuldigd was. Hij wenschte dankbaarheid en geen terechtwijzingen. Hij vindt dat hij récht heeft op dankbaarheid. Hij schijnt het praatje rond te strooien, dat hij mij aan de lezing zelf geholpen heeft — terwijl ik alleen een paar boeken van hem geleend heb — ik kan niet alles koopen — en hij me bij een enkele Hollandsche zinsconstructie heeft geassisteerd, 't Is wel een aardige jongen, maar ik geloof niet dat hij altijd alles goed begrijpt. Hij timmert niet hoog. En hij is vreeselijk ergdenkend. Ik was wat fel, maar ik heb het heusch zoo vreeselijk niet bedoeld toen 's avonds. Misschien is hij jaloersch

ELLEN. Hè, dat zou leelijk zijn van Kees. Dat had ik niet gedacht. En dat hij dingen vertelt, die niet waar zijn, dat geloof ik niet.

MARCEL (voelend, dat hij weer heerscht). 'k Hoop, dat je gelijk hebt, Ellen, maar jaloezie is een slechte raadgeefster. Ik heb ook altijd heel gunstig over hem gedacht, 'tls alleen wel eigenaardig, dat hij juist vandaag komt. Nu gisteravond de eerste opvoering niet zoo erg gelukt is, valt hij me aan. Nu durft hij, zoo lijkt het toch wel een beetje. Het valt me van hem tegen. In plaats dat hij me

Sluiten