Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

tectriceschap ook evenmin iets anders dan zichzelf bemint. Marcel weet dat bliksems goed. Hij laat het zich aanleunen, de protégé te zijn, en maakt er misbruik van. Jij hebt jezelf gefausseerd, Meta. Jij hebt geprobeerd, in de werkelijkheid te spelen, de fictie die je wenscht te zijn. META. Dat heb ik niet.

JAN (gaat door). Je bent eenvoudiger dan je wel wilt zijn. Gecompliceerd te wezen is zoo interessant. Je hebt je leven gedramatiseerd. In de vredige gelijkmatigheid van je hart wou jij de bewogenheid brengen, die je vond in de boeken en in de vredescampagne. Jij hebt je aangepraat, dat je arbeidde voor een verheven doel?! Eigenliefde, Meta, en „dépit" tegenover Anton. Ik weet wel, hij is geen hoogvlieger, maar ik heb zijn dicht-bij-de-grondschheid, die hij niet verbergt, liever dan jullie wanhopige pogingen om hooger te fladderen dan je vleugeltjes toelaten. Tegenover hem heb je veel bedorven en tegenover Ellen niet minder. Jij laat maar toe, dat Anton voortdurend wordt aangevallen door Mama. Ellen heeft daar verdriet van. Ten opzichte van jou is ze blind. Dat Ellen zooveel van Anton houdt, pleit voor haar innerlijken eenvoud. Zie jij dan niet, hoe naar ze 't vindt, dat 'r vader er den laatsten tijd verdrietig uitziet. In de quasi-ver loving offeren jullie dat arme kind ook op aan jullie ijdelheid. Zij wordt geprest, in Marcel te zien den grooten sterksten Held. Je hebt haar geleerd uit te zien naar Helden, in plaats van naar menschen. En nu aarzelt ze tusschen haar protesteerend hartje en haar jeugdige en erfelijke en sterk gecultiveerde neiging tot dweperij. Weet jij misschien niet, dat jullie je uiterste best doet, dat zij het maar steeds interessanter zal vinden, te zijn uitverkoren door de Profeet die caviaar eet. Haar onevenwichtigheid is een van de ellendigste producten die de Marcel-cultus heeft gebaard. Mama is te oud om te veranderen, maar jij bent jong — en Moeder. In elk geval moét jij veranderen — voor zoovèr je Moeder bent.

META. Dus jij wilt zeggen, dat ik een slechte Moeder ben geweest voor Ellen.

Sluiten