Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSGHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Biografie.

»The Amazing Carcer of Bernadotte« door SirDunbar Planket Batto? Bart. (Londen, Murray, prijs 21 shilling) voorzie n etl een bepaalde behoefte. Sommige hoofdstukken van di boek zijn reeds eerder in anderen vorm verschenen- het brengt Doen .iiju , heelt één groote attractie:

geen nieuwe gezichtspunten, maar het neen e s Rwiste het geeft ons de volledige levensgeschiedenis van Jean Baptiste Bernadotte van zijn geboorte af daarna zijn onder den ongelukkigen Lodewijk XVI, zi,n snelle promotie na de Revolutie en tenslotte zijn kroning tot Komng van Zweden en van Noorwegen In die ^^S^ ~

ransel bovendien nog een koningsscepter. Weliswaar^ was hx voor die dagen van vrij eenvoudige afkomst; zijn vader was advokaat en officier van justitie, doch niet van adel, zijnmoe der echter wel, maar hij kwam niet uit de laagste volksklassen voort, zooals zijn vijanden dikwijls beweerden. Onder die omstandigheden kon hij onder het régime der Bourbons nooit officier worden en toen hij na den dood van zijn vader m dienst ging (1780) maakte hij wel snel promotie, want m 1785 werd hl, achtereenvolgens korporaal en sergeant, m 1787 sergeantmajoor en in 1789 tot adjudant-onderofficier bevorderd Hl, zou het echter nooit verder hebben gebracht, als de Revolutie niet een totale omwenteling ten gevolge had gehad. Het duurde niet lang, of hij werd gepromoveerd tot luitenant (in 1792) en in de vele veldtochten, die Frankrijk thans ondernam,

Sluiten