Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE 1927.

Emmy J. Belinfante, Jaloersch Blz. 698

H. G. Cannegieter, Het Gymnasium III „ 703

Lode Zielens, Josefientje ,, 714

Anth. Thiry, Wind op de molens (Slot) .. „ 718 Hans Voorwijk, De geheimzinnige Verloofde 736

M i e 1 o u, Botanicus pro forma I „ 742

Henri Borel, Tooneel-Overzicht ,, 755

Kroniek 759

Elsa Kaiser, Brieven aan een Vliegenier I „ 773

Jan F e i t h, De Collectionneur ,, 785

H. L. van der Horst, Oude dorpsfiguren I 793

H. G. Cannegieter, Het Gymnasium IV 809

Mr. C. G. van Eek, Oko en Wanga „ 823

Dora Musbach, Wederzien ,, 835

M i e 1 o u, Botanicus pro forma II ,, 843

Henri Borel, Tooneel-Overzicht ,, 855

Kroniek 859

Jan R. Th. C a m p e r t, Bij den dood van

Herman Gorter ,, 865

P. H. de Wit, De Werker „ 868

Elsa Kaiser, Brieven aan een Vliegenier II „ 874

Johan Koning, De Fratellini „ 885

H. L. van der Horst, Oude dorpsfiguren (Slot) , 890

H. G. Cannegieter, Het Gymnasium V „ 906

M i e 1 o u, Botanicus pro forma III ,, 918

S, E. van Raalte — Wessels van

Buren, de brief van Vader ,, 932

Kroniek „ 952

Sluiten